Utvärdering av bokpaket för åk 5

Bästa klasslärare! Er skola har erhållit bokpaket för åk 5. Projektet är ett samarbete mellan Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och förbundet Hem och Skola. Svara på frågorna och hjälp oss utvärdera/utvecka projektet.

1. Skolans namn *

2. Klass *

3. Kort beskrivning av hur bokpaketet har använts? *

4. Kommentera gärna bokvalet/ förbättringsförslag till nästa år *

5. Ifyllt av: