SportUni palaute / feedback
Anna palautetta liikuntapalveluista, nettisivuista tai muusta SportUnin toimintaan liittyvästä onnistumisesta tai epäkohdasta. Voit myös ehdottaa uutta kurssia tai muuta toimintaa! Toivomme palautteen yhteyteen erityisesti rakentavia kehitysideoita, joiden avulla saamme parannettua palveluitamme asiakkaan näkökulma huomioiden.

Jos palautteesi koskee tiettyä/tiettyjä ryhmäliikuntatunteja tai kursseja, kerrothan selkeästi palautteen yhteydessä tunnin tiedot (tunnin nimi, päivä ja kellonaika).

Käsittelemme palautteesi mahdollisimman nopeasti. Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä suoraan kyseisen kampuksen liikuntapäällikköön, katso yhteystiedot täältä.

**

Give us feedback on our sports services, internet pages and SportUni’s successes or failures. You can also suggest a new course or other activity to be organised! Especially we wish to receive constructive feedbacks and ideas which help us to improve Unipoli Sport's services from customer's point of view.

If your feedback is about a certain group exercise class or course, please let us know the information of the class (class name, date and time).

We will handle your feedback as soon as possible. For urgent matters, please contact the appropriate sports office directly. Please see the contact information here.

**

Palaa / Return www.sportuni.fi

* = Pakollinen kysymys / Compulsory question

1. Sähköpostiosoitteesi? / Your email address? *
Osoitettasi ei käytetä markkinointitarkoituksissa vaan ainoastaan mahdollista yhteydenottoa varten tai palautteeseen vastausta varten. / Your email is only used for replying your feedback not for marketing purposes etc.
Sähköposti / Email

2. Mitä kampusta palautteesi koskee? / Which campus does your feedback concern? *

3. Mitä palautteesi koskee? / Which issue does your feedback concern?

4. Palaute / Feedback

5. Muita huomioita / Other comments

6. Palautteeni saa julkaista nettisivuilla ja siihen saa vastata julkisesti. / My feedback can be published online and it can be answered publicly.
Nimi- ja yhteystietoja ei julkaista samassa yhteydessä. / Name and contact information is not published.
 
Lähetä / Send