Verkkotesti kielenhuollon opiskelussa


Kielenhuollon opiskelu itsenäisesti verkossa (noin yleensä, ei koske vain tätä testiä)


1. Kielenhuollon verkkotesti on ideana toimiva tapa KERRATA aiemmin opittua. *
1
2
3
4
5
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

2. Kielenhuollon verkkotesti on ideana toimiva tapa OPPIA uusia asioita. *
1
2
3
4
5
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

3. Kielenhuoltoa on mielekkäämpää opiskella itsenäisesti kuin kontaktiopetuksessa. *
1
2
3
4
5
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

Kielikeskuksen kielenhuoltotestin anti käytännössä


4. Kielenhuoltotestin tekeminen oli mielekästä. *
1
2
3
4
5
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

5. Tehtyäni kielenhuoltotestin tiedän entistä paremmin, mitkä asiat hallitsen, mitkä en. *
1
2
3
4
5
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

6. Opin kielenhuoltotestiä tehdessäni täysin uusia asioita. *
1
2
3
4
5
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

Kielikeskuksen kielenhuoltotestin toteutus


7. Testin laajuus (1 tunti, 70 kysymystä) oli sopiva. *
1
2
3
4
5
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

8. Kysymyksissä oli sopiva määrä vastausvaihtoehtoja. *
1
2
3
4
5
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

9. Oikeiden vastausten selitykset olivat riittävän yleistajuisia. *
1
2
3
4
5
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

10. Miten parantaisit testiä? *