Suomen Reumaliitto:kysely 18-25 vuotiaiden aktivoitumiseksi
Arvoisa Suomen Reumaliiton/Reumanuorten jäsen,
Olemme vaihto-opiskelijoina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja teemme lukukauden aikana projektin Reumaliitolle. Olemme kiitollisia jos käytättäisit muutaman minuutin alla olevan kyselyn vastaamiseksi. Kiitos etukäteen.

1. Sukupuoli Gender *

2. Ikä Age *

3. Missä asut? From which region in Finland are you? *

4. Oletteko Suomen Reumaliiton ja Suomen Reumanuoret yhdistyksen jäsen? Are you a member of Suomen Reumaliito or Suomen Reumanuoret? *

5. Miten sait tietoa Suomen Reumaliitto / Reumanuoret? How did you get information about Suomen Reumaliitto/Reumanuoret? *