Ge respons om nya webbplats

1. Besökte du webbplatsen via:

2. Hur upplevde du webbplatsen?

3. Vilket vitsord ger du den nya webbplatsen

4. Var det något du sökte men inte hittade?

5. Använde du dig av sökfunktionen?

6. Kommentera fritt den nya webbplatsen:
 
Tack för ditt svar!