OMAN OPPIMISEN SEURANTA

1. Kysely sisältää sekä avoimia- että monivalintakysymyksiä. Koko lomakkeen täyttäminen kestää noin 10 minuuttia. *
Etunimi:
Sukunimi:
Syntymävuosi:
Päivämäärä:
Ryhmä/Vuosikurssi:
Lukion aloitusvuosi:
Lukiosta saamasi email-osoite:

2. Sukupuoli *

3. Arvosanasi viimeisimmällä fysiikan kurssilla