Asiakaspalautekysely

Voisitko ystävällisesti antaa palautetta saamastasi kriisiavusta, jotta voimme kehittää omaa auttamistyötämme.
Vastausohje: Toivomme Sinun vastaavan kyselyyn rastittamalla / ympyröimällä oikean vaihtoehton tai kirjoittamalla vastauksen sille varattuun tilaan.

1. Sukupuoli

2. Olen maahanmuuttaja

3. Ikä

4. Elämäntilanne

5. Työtilanne

6. Oletko aiemmin hakennut apua SOS-kriisikeskuksesta?

7. Mikä oli yhteydenottosi syy / syyt?

8. Arvioi SOS-kriisikeskuksesta saamaasi apua ja ympyröi mieleisesi vaihtoehto
Arviointiasteikko: 5 = erittäiin hyvin...1 = erittäin huonosti

a) Miten helposti löysit tiedon SOS-kriisikeskuksesta?

b) Miten sinua kohdeltiin asiakkuuden aikana?

c) Saitko mielestäsi asiantuntevaa apua?

d) Oliko tapaamiskertoja riittävästi?

e) Auttoiko saamasi tuki sinua selviytymään kriisistä, johon hait apua?

f) Voitko suositella kriisikeskustamme muille?

9. Miten saamasi tuki on auttanut
Arvoasteikko: 5 = erittäin paljon...1 = erittäin vähän...0 = ei vaikutusta
5
4
3
2
1
0
Sosiaalisiin suhteisiin
Työkykyyn
Keskittymiseen
Nukkumiseen
Mielialaan
Jaksamiseen
Toimintakykyyn
Arjessa selviytymiseen

10. Mitä muita vaikutuksia (myönteisiä tai kielteisiä) saamallasi kriisiavulla on mielestäsi ollut?

11. Haluatko antaa muuta palautetta?

12. Vastaanotolla kanssani keskusteli

Kiitos vastauksestasi!