Vaikuta Tampereen Kirurgian koulutuskeskuksen koulutustarjontaan!

Vastaamalla autat kehittämään Tampereen Kirurgian koulutuskeskuksen omaa koulutustarjontaa.

1. Mikä on asemasi? *
Kirurgian koulutuskeskus
PSHP Tays
kirurgiankoulutuskeskus@pshp.fi