Ilmoittautumislomake ohjaajalistalle / Registration for supervisors' list

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua Lapin yliopiston tutkijakoulun ylläpitämälle väitöstutkimusten ohjaajien sähköpostilistalle. Sähköpostilista on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien ohjaajille.

Väitöstutkimusten ohjaajat saavat
- käyttää listaa akateemisena viestintäkanavanaan ja
- välittää toisilleen ohjaustyöhön liittyvää hyödyllistä tietoa.

Sähköpostilistan roolia voidaan myös kehittää käytännössä esiin tulleiden tarpeiden perusteella. Ylläoleva lyhyt määritelmä tarjoaa kuitenkin lähtökohdan listan käyttämiselle.

Tutkijakoulu tarjoutuu organisoimaan myös kullekin tiedekunnalle oman ohjaajalistan, mikäli sellaisia ei vielä ole tiedekunnissa perustettu, ja jos ohjaajat katsovat ne tarpeelliseksi.

Yhteydenotot ja kehittämisehdotukset saa lähettää suoraan tutkijakoulun koordinaattorille (Annukka.Jakkula@ulapland.fi).

----------------------

Please fill in this form to register for the e-mailing list for supervisors of doctoral theses. The list is maintained by the ULapland Graduate School, and supervisors from all faculties are welcome to join the list.

The e-mailing list paves way for easier communication between supervisors. Please feel free to use the list as
- an academic communication channel and
- for providing each other information that is useful in supervising doctoral theses.

As the list is used in practice, its role will undoubtedly be refined further by the users. The short definition above provides a starting point for the list.

The Graduate School is offering to organise faculty-specific e-mailing lists for supervisors as well. That is, if such lists do not yet exist and if they are deemed necessary by you.

The Graduate School welcomes your ideas and suggestions for improvement. Please send your input directly to the Graduate School Coordinator (Annukka.Jakkula@ulapland.fi).

1. Sukunimi / Family name

2. Etunimi / First name

3. Sähköpostiosoite / E-mail address

4. Tiedekunta tai yksikkö (voit valita useamman) / Faculty or unit (can choose more than one)

5. Tarvitaanko tiedekuntakohtainen ohjaajalista? / Is there need for a faculty-specific e-mailing list for supervisors?

6. Sana on vapaa / Please feel free to provide some opinions or views