Tentti-ilmoittautuminen

1. Henkilötiedot
Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Sähköposti
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka

2. Tenttipäivä
Päivämäärä:

3. Oppiaine

4. Opintojakson / opintojakson osan nimi ja laajuus (op)

5. Kuulustelija

6. Tentittävät teokset (tekijän ja kirjan nimi mainittava)