Hakemusten ilmoittaminen tiedekunnalle (Notifying of applications/proposals for supplementary funding to Faculty)

1. Tiedekunta (Faculty) *

2. Tutkimusyksikkö (Research Unit)

3. Vastuullinen tutkija, hakija (Principal Investigator, Applicant) *

4. Rahoittaja / rahoitusinstrumentti (Funding agency / instrument)

5. Haku (Call)

6. Hakemuksen aihe tai alustava otsikko (Preliminary title of a proposal / an application)

7. Arvioitu Oulun yliopiston budjetti, jos tiedossa (Estimated budget of University of Oulu, if known)

8. Arvioitu projektin kesto, jos tiedossa (Duration of a project, if known)

9. Onko hakemuksen valmistelussa mukana muita Oulun yliopiston yksiköitä? (Do you prepare a proposal / an application together with other research unit(s) of University of Oulu?)

10. Onko Oulun yliopisto hakemuksessa päähakijana? (Is the University of Oulu a main applicant in a proposal?)

11. Arvioitu rahoittajan päätösajankohta (An estimated date for receiving the funding decission)

12. Muuta (Other remarks)