Yökastelukysely

1. Minkä ikäinen lapsenne on?

2. Millaisissa tilanteissa yökastelu haittaa eniten? *

3. Miten olette keskustelleet asiasta lapsenne kanssa?

4. Miten lapsi kokee yökasteluasian?

5. Mistä olette saaneet tietoa yökastelusta?

6. Miten lapsen ystävät suhtautuvat yökasteluun?

7. Miten yökastelu vaikuttaa perheenne sisäisiin suhteisiin?

8. Vaikuttaako yökastelu:

9. Mitä alla olevista hoitomuodoista olette kokeilleet?


Mikäli teidän perheenne tai esim. toinen vanhempi olisi halukas olemaan haastateltavana yökasteluasiasta lehtijuttua varten (nimet voidaan tarvittaessa muuttaa), niin lähetä sähköpostia osoitteeseen: info@ferring.com