1. Missä roolissa käytit Amalia-verkko-oppimisympäristöä? *

2. Saitko Amaliasta riittävät tiedot aikuisten alkoholinkäytön vaikutuksista lapsiin? *

3. Antoiko Amalia sinulle riittävät ohjeet alkoholinkäytöstä haittoja kokevien lasten kohtaamiseen? *

4. Lisäsikö Amalia motivaatiotasi auttaa aikuisten alkoholinkäytöstä haittoja kokevia lapsia? *

5. Arvioi, kuinka helppokäyttöinen ja toimiva Amalia on oppimisympäristönä (1 = erittäin huonosti toimiva ja vaikeakäyttöinen – 5 = erittäin toimiva ja helppokäyttöinen): *

6. Miten voisimme kehittää Amaliaa?