Soludus - Pelillistäen kohti uusiutuva​a energiaa


Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa eri kohderyhmien näkemyksiä siitä, miten pelillistämisellä voisi edistää energiansäästöä ja uusiutuvien energioiden käyttöönottoa. Kysely liittyy Euroopan aluekehitysrahaston hankkeeseen ”Pelillistäen kohti uusiutuvaa energiaa”. Hankkeessa kehitetään kansalaisten energiatietoutta pelien avulla sekä autetaan heitä tutustumaan uusiutuviin energiamuotoihin ja niiden hyödyntämiseen työssä, kotona ja asuinympäristössä.

Hankkeen toteuttavat Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä lopullisista tuloksista voi erottaa yksittäisiä vastaajia.

Taustatiedot


1. Sukupuoli *

2. Ikä *

3. Koulutus *

4. Asema ja tehtävät *

5. Millä toimialalla työskentelet? *
Liittyykö osaamisesi töissä:

6. Oletko työssäsi tekemisissä energia- tai ympäristöasioiden kanssa? *

7. Suhteesi tietokonepeleihin *