Sähkötekniikan korkeakoulun vuoden 2021 alumni
Alumna/Alumnus of the Year 2021 at the School of Electrical Engineering

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun vuoden alumnin tunnustus myönnetään alumnille hänen uraauurtavasta tai erinomaisesta työstään, yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan sekä pyrkimyksistään tuoda korkeakoulua esille. Lisäksi vuoden alumnilta toivotaan roolia oman alansa ja korkeakoulun tai yliopiston vuorovaikutuksen edistäjänä.

The Aalto University School of Electrical Engineering Alumna/Alumnus of the Year award is granted for pioneering or exceptional work, social impact or efforts to increase the visibility of the School of Electrical Engineeringe. Moreover, the individual chosen as Alumna/Alumnus of the Year is hoped to act in the role of promoting interaction between his or her own field and the School of Electrical Engineering or Aalto University as a whole.

Ehdotuksia otetaan vastaan 27.9.2021 asti. Vuoden alumni julkaistaan 23.10.2021 pidettävässä SIK100-juhlaseminaarissa.
The nomination period ends on September 27 2021. Alumna/Alumnus of the year 2021 is published in the SIK100 seminar 23.10.2021.

1. Ehdokas vuoden alumniksi 2021
Candidate for the Alumna/Alumnus of the Year 2021

Etunimi sukunimi First name Surname *

2. Ehdokkaan yhteystiedot
Contact information of the candidate *

3. Perustelut vuoden alumniksi
Reasoning for the nomination *

4. Esittelijä
Proposer *

5. Esittelijän yhteystiedot
Contact information of the proposer
Etunimi First name
Sukunimi Surname
Puhelin Phone
Sähköposti Email