Opinnäytteen ohjaus -työtilan tilaus henkilöstölle
Request for Thesis supervision workspace for staff


Opinnäyteohjauksen työtila on käyttöönottovalmis, ohjaajakohtainen työtila Turnitin-palautuslaatikoiden kera. Ohjaaja voi muokata työtilaa, mutta se ei ole välttämätöntä ennen käyttöä ohjattavien kanssa. Katso opinnäyteohjauksen työtilan malli MyCoursesissa.
* * * * * * * * * * * * *
Thesis supervision workspace is a ready-made workspace for a supervisor with Turnitin submission inboxes. Editing is possible but not needed before usage with students. 
See the workspace template in MyCourses.
 

Opinnäytteen ohjaaja - Thesis supervisor

*
Henkilön nimi ja yhteystiedot, jolle annetaan työtilan opettajan rooli. Opettaja pystyy muokkaamaan työtilaa ja antamaan käyttörooleja muille henkilöille.
* * * * * * * * * * * * *
Person's name and contact information, to whom is given a teacher role in the workspace. A teacher can edit the workspace and give roles to other users.
Etunimi / First Name
Sukunimi / Last Name
Aalto sähköposti / Aalto email address
Työtehtävä / Position

Valitse työtilan kategoria / Choose a category of the workspace

*
Opinnäyteohjaus / Thesis supervision