Opinnäytteen ohjaus -työtilan tilaus henkilöstölle
Request for Thesis supervision workspace for staff


Opinnäyteohjauksen työtila on käyttöönottovalmis, ohjaajakohtainen työtila Turnitin-palautuslaatikoiden kera. Ohjaaja voi muokata työtilaa, mutta se ei ole välttämätöntä ennen käyttöä ohjattavien kanssa. Katso lisätietoa työtilasta ja miltä työtilan malli näyttää MyCoursesissa.
* * * * * * * * * * * * *
Thesis supervision workspace is a ready-made workspace for a supervisor with Turnitin submission inboxes. Editing is possible but not needed before usage with students. See further information about the supervision workspace and 
how the workspace template looks like in MyCourses.
 

Opinnäytteen ohjaaja - Thesis supervisor

*
Henkilön nimi ja yhteystiedot, jolle annetaan työtilan opettajan rooli. Opettaja pystyy muokkaamaan työtilaa ja antamaan käyttörooleja muille henkilöille.
* * * * * * * * * * * * *
Person's name and contact information, to whom is given a teacher role in the workspace. A teacher can edit the workspace and give roles to other users.
Etunimi / First Name
Sukunimi / Last Name
Aalto sähköposti / Aalto email address
Työtehtävä / Position

Valitse työtilan kategoria / Choose a category of the workspace

*
Opinnäyteohjaus / Thesis supervision