Lahden tiedepäivä 2017 - Lahti Science Day 2017
Abstraktin lähetys - Abstract submission

Viidestoista Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day järjestetään torstaina 9.11.2017 klo 9–16 FellmanniCampuksella (Kirkkokatu 27). Tapahtuman järjestävät Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden Yliopistokampus ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus.
 
Abstrakti- ja sessioehdotukset lähetetään viimeistään 21.6.2017.
 
Suositeltava abstraktin perusrakenne on: johdanto, tavoitteet, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset.
Tutkimusmetodeja esittelevät abstraktit ovat vapaamuotoisempia.
Myös posteriesitykset ja vaihtoehtoiset esitysmuodot hyväksytään.
Alkavaa tai käynnissä olevaa hanketta, joka ei vielä ole tuottanut tuloksia, voi esittää ainoastaan posteriksi.
 
Yksittäisten esitysten lisäksi voi tiedepäivään tarjota järjestettäväkseen myös kokonaista sessiota sisältöineen.
 
Huomaathan, että abstraktin kielen tulee olla sama kuin esityksessä (suomi tai englanti).

 
 
The fifteenth annual Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day will be held at the FellmanniCampus (Kirkkokatu 27) on  Thursday, 9th of November 2017 at 9.00 a.m. - 4.00 p.m. The seminar is organised by the Lahti University of Applied Sciences, the Lahti University Campus and the HAAGA-HELIA University of Applied Sciences Vierumäki Campus.

All proposals should be send in by 21st of June 2017.

The abstract should consist of introduction, objectives, methods, results and conclusions of the study.
Abstracts presenting only research methods are more informal.
Besides oral presentations, poster presentations and presentations using alternative methods will also be accepted.
A recently started or still ongoing project that has not yet produced research results can only be presented as a poster.
In addition to individual presentations, it is also encouraged to propose a whole session to be organized and held by the proposer(s).

Please note that the language of the abstract should be the same as in the presentation (ie. English or Finnish).