Raportointi hankkeen käynnistymisestä

1. Hankkeen tiedot *
Hankkeen nimi
Avustuksen saajan nimi
Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön sähköposti
Yhteyshenkilön puhelinnumero

2. Mitä kanavia käytätte hankkeen viestinnässä (mm. sähköiset kanavat ja asiat joista viestit) *

3. Kerro suunnitelmasi hankkeen viestinnästä: aikataulu, kohderyhmät ja asiat joista viestit *

4. Hankkeessa mahdollisesti toteutettavan yleisötapahtuman vahvistunut paikka ja aika.

5. Viestintää varten lähetä yksi tai useampi kuva sähköpostilla osoitteeseen suomi100@uudenmaanliitto.fi.

  *

Sähköinen raportti tulee lähettää viimeistään kahden viikon päästä päätöksessä ilmoitetusta hankkeen alkamisajankohdasta tai välittömästi päätöksen saapumisen jälkeen jos hanke on jo käynnistynyt. Jos raportointia ei toimiteta määräajassa, avustus voidaan joko kokonaan tai osittain jättää maksamatta sekä periä jo maksettu avustus takaisin.