PIA-hakulomake (perusopetukseen integroitu yliopisto-opetus)

1. Taustatiedot
Lapin yliopiston opiskelijanumero (jos on)
Sukunimi *
Etunimet *
Henkilötunnus *
Lähiosoite *
Postinumero ja postitoimipaikka *
Puhelinnumero kotiin/työhön *
Sähköpostiosoite *

2. Koulutustausta

Tutkinto ja oppilaitos

3. Opintokokonaisuuden/jakson nimi jolle haluat osallistua:

Kurssikoodi                            Opintojakson/Opintokokonaisuuden nimi                               Opintopisteet                              Tiedekunta

4. Perustele kattavasti miksi haet opintoihin (esim. ammatillinen kehittyminen, keskeneräisten opintojen jatkaminen) 

5. Oletko Lapin ammattikorkeakoulun opiskelija?

Lapin korkeakoulukonsernin korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille opiskelu on maksutonta lukukausien aikana. Tällöin tutkinto-opiskelijat voivat osallistua avoimen yliopiston opetukseen edellyttäen, että ryhmissä on tilaa.


 

6. Sisältyvätkö opinnot, joihin haet PIA-opinto-oikeutta tutkintoosi?

Opiskelijan tulee selvittää etukäteen, että suoritettavat opinnot voidaan sisällyttää osaksi opiskelijan tutkintoa. 

Vain Lapin yliopistosta valmistuneet vastaavat:

7. Oletko aloittanut hakemasi opintokokonaisuuden Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijana?

8. Jos vastasit kyllä: Ilmoita tutkinto ja suoritusvuosi

9. Tärkeää!
Lähetä hakemuksesi lisäksi avoimeen yliopistoon opintojasi koskevat liitteet.

Liitteitä tarvitaan 1. jos hakemiasi opintoja varten edellytetään pakollisia edeltäviä opintoja (esim. kieliopinnot), 2. jos jatkat kesken jääneen opintokokonaisuuden opinnot loppuun tai 3. haet perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen aineopintoihin. Pakolliset edeltävät opinnot mainitaan opintojakson tai -kokonaisuuden opinto-ohjelmassa. 

Lähetä liitteet sähköisesti avoin@ulapland.fi tai postitse Lapin yliopisto / Avoin yliopisto PL 122, 96101 Rovaniemi.

Lähetän liitteenä seuraavat dokumentit:


YLIOPISTO TÄYTTÄÄ:

Opetuksen antavan yksikön edustajan lausunto:        Puollan___         En puolla___

Perustelut:___________________________________________________________

Päiväys:_______________                         Allekirjoitus:__________________________


Tietosuojaseloste