Jäsenkysely 2016

Kyselyllä kartoitetaan jäsenien yrittäjyyttä, oman osaamisen/projektien rahoitus- ja markkinointitilannetta sekä työllistymismahdollisuuksia. Kaikki vastaukset tulevat kyselyn käsittelijälle anonyymisti, vastauskoosteissa ei voi nähdä vastaajan nimeä eikä ip-osoitetta.

Kiitokseksi vastauksista tulee lähetä-painikkeen avulla kaksi linkkiä turvallisesti avattaviin ja vapaasti ladattaviin ulkomaisiin nettisarjakuviin.

1. Työnkuva, osaamisalueesi.

Oletko pääasiallisesti


Lisätietoja:

Muu osaamisalueesi sarjakuvan puitteissa (valitse mielestäsi tärkein)

Muu, mikä:

2. Yrittäjyys/palkkasuhde.

Oletko


Lisätietoja:

Jos olet yrittäjä, mitä kautta sait ohjeita yritysmuotosi valitsemiseen

Muualta, mistä

Katsotko olevasi ”pakkoyrittäjä”, eli et olisi saanut työsopimuksia/tilauksia ilman yritystunnusta?

Lisätietoja:

3. Muu taiteellinen työ.

Teetkö muihin taiteenaloihin kuin sarjakuvaan liittyviä projekteja?


Lisätietoja:

4. Markkinointi

Onko oman osaamisen markkinoiminen hankalaa?


Käyttäisitkö sarjakuviesi/oman osaamisesi markkinoimiseen agenttipalveluita?

Lisätietoja:

Haluaisitko ulkopuolista apua oman osaamisesi markkinointiin, verkostoitumiseen tai työtilaisuuksien löytämiseen?

5. Rahoitus.

Miten olet parhaiten rahoittanut omia taiteellisia projektejasi?


Lisätietoja:

Mistä olet saanut parhaiten tietoa apurahoista tai muista rahoitusmahdollisuuksista?

6. Työtilaisuudet.

Mitstä olet saanut parhaiten tietoa sarjakuva-alan työtilaisuuksista tai projekteista?


Muualta, mistä:

7. Koulutus.

Koulutuksesi, voit tarkentaa valintaasi:


Muu, mikä tai mitkä:

Katsotko tekeväsi päasiallisesti koulutustasi vastaava työtä?

Lisätietoja:

Oletko katsonut täydennys- tai uudelleenkoulutusta tarpeelliseksi työllistymisen kannalta?

Lisätietoja:

8. Asuinalueesi:


Työllistytkö pääasiallisesti omalla asuinalueellasi?

9. Palautetta tai toivomuksia Sarjakuvantekijät ry:lle: