Sysselsättning för invandrare som väljer svenska som integrationsspråk
            11/2017  

I denna enkät kartläggs potentiella arbetsplatser för invandrare som har svenska som första integrationsspråk i Finland. Vi ser gärna att enkäten besvaras av en person som är ansvarig för rekrytering inom ert företag/organisation. Era svar utgör värdefull information för att kunna bilda en uppfattning om arbetsmarknadsläget för de nyanlända som etablerar sig på svenska.

Termen invandrare används i denna kartläggning som ett övergripande begrepp och inkluderar personer med uppehållstillstånd men även asylsökande. Detta innebär en heterogen grupp och det går bra att specificera t.ex språkkrav och utbildningsnivå i svaren.

Enkäten riktar sig till svenskspråkiga arbetsplatser i tvåspråkiga kommuner och skickas ut till personalchefer och direkt till finlandssvenska institutioner, föreningar, organisationer, utbildningsanordnare. Svaren behandlas konfidentiellt och sammanställs i en rapport som används för att utveckla det svenska integrationsarbetet. Kartläggningen utförs inom ramen för den svenska invandrarkoordinatorns arbete på Kommunförbundet

Bakgrundsuppgifter


1. Kommun/region där ni är verksamma *

2. Inom vilken bransch är ni verksamma? *

3. Vem är din nuvarande arbetsgivare?

4. Arbetsplatsens namn: (OBS, inte obligatorisk fråga)

5. Hur många anställda har ni?

Nyanlända på arbetsmarknaden


6. Invandrare är en viktig resurs på arbetsmarknaden *
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls överens med min uppfattning
Stämmer bra överens med min uppfattning

7. Har ni erfarenhet av att anställa invandrare i er organisation?

8. Berätta fritt om era erfarenheter- vad har varit positivt? Vad har varit utmanande?

9. Det behövs extra resurser för att möjliggöra anställning av en invandare hos oss
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls överens med min uppfattning
Stämmer bra överens med min uppfattning

10. Vilken sorts stöd skulle underlätta för er att anställa invandrare?

11. Vilken är den viktigaste enskilda faktorn för er vid anställning? Varför är just detta viktigast? Motivera i svarsrutan. *

12. Har ni möjlighet att erbjuda arbetsprövning eller praktik?

13. Ser ni ett mervärde i att anställa personer med utländsk bakgrund och främja en kulturell mångfald på er arbetsplats?

Språkkunskaper


14. Vilka är minimispråkkraven för att få jobba hos er? Det är möjligt att välja flera alternativ. *
Utmärkta kunskaper
Goda kunskaper
Grundläggande kunskaper
Svenska
Svenska
Finska
Finska
Engelska
Engelska

15. Med vilka arbetsuppgifter är det möjligt att jobba hos er utan att kunna finska? Hoppa över denna fråga ifall det inte är möjligt att jobba utan finskakunskaper hos er.

16. Vilka andra språk utöver finska, svenska, engelska ser ni som en merit hos den ni anställer?

17. Kan ni tänka er att stöda arbetstagarens språkinlärning och erbjuda språkkurser i finska eller svenska under arbetstid? Om Ja, uppge i vilka språk. Om Nej, uppge varför ej.

18. Övriga kommentarer.

19. Uppge här kontaktuppgifter om ni är intresserade av att samarbeta för att främja sysselsättning för nyanlända.
Förnamn
Efternamn
Mobil
E-post