Hakemus Koulutuskeskus Seduun
Hae tätä kautta Seduun perustutkintoon johtavaan koulutukseen tai VALMA-opintoihin!


Lähetä jäljennökset työ- ja opiskelutodistuksistasi osoitteeseen:
Sedu hakutoimisto
PL 75
60100 Seinäjoki


Voit myös skannata todistuksesi sähköpostiin:hakutoimisto@sedu.fi

Ilman todistusjäljennöksiä hakemustasi ei huomioida!

1. Yhteystietosi
Sukunimi *
Etunimi *
Henkilötunnus
Matkapuhelin *
Sähköposti
Lähiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Kotikunta
Maa *

2. Äidinkieli *
Saat kutsun kielikokeiseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi, eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa muilla tavoin. Kokeella osoitat, että sinulla on riittävät valmiudet suomen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

3. Hakutoiveesi
Tutkinto/tutkinnot, joihin haet. Kirjoita haluamasi tutkinto hakutoiveen kohtaan.
(tarkemmat kuvaukset tutkinnoista:http://www.sedu.fi/fi/Hae-opiskelemaan/Koulutustarjonta)
1. hakutoiveKoulutuskeskus Sedun opetuspiste
2. hakutoiveKoulutuskeskus Sedun opetuspiste
3. hakutoiveKoulutuskeskus Sedun opetuspiste

4. Koulutustausta *

5. Milloin sain todistuksen edellä mainituista opinnoista? Kirjoita vuosiluku kenttään (esim. 2012) *

6. Oletko suorittanut jonkin seuraavista koulutuksista?

7. Onko sinulla kesken jääneitä opintoja? Jos on, niin kerro mitä opintoja ja kuinka paljon olet niitä suorittanut

Jos haet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (lähihoitaja), lue alla oleva teksti ja vastaa kysymykseen nro 8!

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Esteenä voi olla:

1. sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännöntehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus

2. sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen

3. veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä

4. päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lue lisää täältä:http://www.sedu.fi/fi/Hae-opiskelemaan/Koulutustarjonta/Lahihoitaja
Todistuksia pyydetään tarvittaessa.

 
8. Onko sinulla ammatinvalintaan liittyviä terveydellisiä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen?

9. Työkokemus
Työnantaja
Työtehtävät
Työsuhteen kesto
Työnantaja
Työtehtävät
Työsuhteen kesto
Työnantaja
Työtehtävät
Työsuhteen kesto

10. Perustelut koulutukseen hakeutumiselle. Jos opiskelet tällä hetkellä, kerro mitä opiskelet ja missä.
Sedu hakutoimisto
Koulukatu 41
60100 Seinäjoki

hakutoimisto@sedu.fi
040 830 2275