Kysely

 Kiinnostuksesta biokaasulaitoksen rakentamiseen sekä
aiheeseen  liittyviin tilaisuuksiin ja -retkiin

NorsuBiomassa -hankkeen toteuttaman kyselyn tarkoituksena on selvittää onko Nousevan Rannikkoseudun alueella kiinnostusta oman biokaasulaitoksen rakentamiseen, mikäli alueelta löytyy riittävästi kaasutettavaksi sopivaa biomassaa. Nousevan Rannikkoseudun alueeseen kuuluvat Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Siikajoki, Hailuoto, Raahe ja Pyhäjoki. Mikäli joltakin alueelta löytyy paljon kaasutettavaksi sopivaa biomassaa, se toisi mahdollisuuksia myös kylä- tai tilakohtaisille biokaasulaitoksille. Jos jollakin alueella on jo olemassa oleva oma biokaasulaitos tai mielenkiintoa sellaisen rakentamiseen, biomassan kartoitustyötä tehdään sillä alueella tarkemmin.

Kyselyssä kartoitetaan myös kiinnostusta osallistumiseen biokaasulaitoksiin liittyviin tilaisuuksiin ja retkiin. 

Tämä kysely on alustava, eikä sitouta mihinkään.


Kiinnostus biokaasulaitoksen rakentamiseen 

Onko sinulla jo oma biokaasulaitos tai rakenteilla oleva *

Oletko kiinnostunut oman biokaasulaitoksen rakentamisesta *

Oletko kiinnostunut yhteisen biokaasulaitoksen rakentamisesta muiden toimijoiden kanssa *

Lisätietoja biokaasulaitoksen rakentamiseen liittyen

Hanketilaisuudet ja -retket

Toivotko omalle kylällesi maksutonta yleisötilaisuutta, jossa kerrotaan biokaasulaitokseen liittyvistä aiheista *

Toivotko omalle kylällesi maksutonta tilaisuutta, jossa keskustellaan oman alueen ympäristönhoidollisista alueista, joilla olisi niittotarvetta *

Mikä olisi ehdottamasi yleisötilaisuuden pitopaikka

Oletko kiinnostunut hankkeen järjestämästä retkeilystä tutustumaan olemassa oleviin biokaasulaitoksiin *

Mikä olisi toivomasi ajankohta retkeilylle

Voit ehdottaa retkeilyn kohdetta:

Vastaajan yhteystiedot *
Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelin

Kiitos vastauksistasi!