Kysely pianon instrumenttididaktiikasta
Tämä kysely on tarkoitettu työelämässä toimiville pianonsoitonopettajille, jotka ovat valmistuneet tutkintoon ja opintojensa aikana osallistuneet instrumenttididaktiikan/instrumenttipedagogiikan/ainedidaktiikan opetukseen. Kyselyssä oppiaineesta käytetään nimeä instrumenttididaktiikka ja sillä tarkoitetaan oppiainetta, jossa harjoitellaan instrumentin (pianon) soiton opettamista.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja siitä saatuja vastauksia hyödynnetään opinnäytetyöhön Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

1. Millainen käsitys sinulla on instrumenttididaktiikasta oppiaineena? Mikä on mielestäsi oppiaineen tarkoitus ja keskeisin sisältö?

2. Kuvaile saamaasi instrumenttididaktiikan opetusta. Millä tavalla opetus oli järjestetty? Millaisia sisältöjä opinnoissasi oli?

3. Mikä oli mielestäsi hyödyllisintä didaktiikan oppiaineessa?

4. Millaisiin taitoihin tai tietoihin jäit kaipaamaan lisää opastusta?

5. Vertaile didaktiikkaopintojesi ja työelämän käytäntöjen välistä suhdetta. Valmistiko opiskelu sinua riittävästi työelämään?

6. Alla on luettelo pianonsoiton opetukseen liittyvistä osa-alueista. Arvioi opintoihisi ja työelämän kokemuksiisi peilaten asteikolla 1-5, kuinka tärkeää niiden opetus olisi mielestäsi pianon instrumenttididaktiikan oppiaineessa. *
1 Ei ollenkaan tärkeä
2 Vain vähän tärkeä
3 Melko tärkeä
4 Hyvin tärkeä
5 Erittäin tärkeä
Opetussuunnitelma
Ohjelmisto:
Eri pianokoulujen tuntemus
Peruskurssitasojen ohjelmistotuntemus
D-kurssitason ohjelmistotuntemus
C-kurssitason tai ylempien kurssitasojen ohjelmistotuntemus
Nelikätinen ohjelmisto
Muu kuin nelikätinen kamarimusiikkiohjelmisto
Etydit/Tekniikkaharjoitukset
Pianistiset taidot:
Sävellajit ja asteikkosoitto
Prima vista –soitto
Nopea omaksuminen
Ulkoa opetteleminen
Ilmaisu
Harjoitteleminen ja soittorutiinit
Improvisointi
Korvakuulolla soitto
Säveltäminen
Sovittaminen
Esiintyminen
Ergonomia
Tasosuoritukset, pääsykokeet ja kilpailut:
Tasosuorituksien sisällöt
Arviointi
Lautakuntatyöskentely
Työskentely pääsykoetilanteessa
Oppilaan valmistaminen ammattiopintojen pääsykokeisiin
Oppilaan valmistaminen pianokilpailuihin
Tyylit:
Vanha musiikki/Barokki
Klassismi
Romantiikka
Impressionismi
Aikamme musiikki
Rytmimusiikki/Vapaasäestys
Muu tyyli, mikä?
Erilaiset oppijat ja oppimistilanteet:
Alle kouluikäiset oppijat
Erityisoppijat
Erityisryhmät (esim. sokeat)
Aikuisoppilaat
Ikäihmiset oppilaana
Erityislahjakkaat oppilaat
Pianonsoiton ryhmäopetus
Kamarimusiikin opettaminen
Verkko-opetus
Instrumentin rakenteellinen tuntemus:
Oppimista tukevat mobiilisovellukset ja tietokoneohjelmat
Pianon rakenne ja toiminta
Viritys
Pianon ostaminen ja hinnat
Pianomerkkien tuntemus
Sähköpianot
Sosiaaliset taidot ja työelämän yleiset taidot:
Kommunikointi oppilaan kanssa
Kommunikointi oppilaan vanhempien kanssa
Työyhteisötaidot
Vaihtoehtoisten viestintäkanavien käyttö (sähköposti, sosiaalinen media)
Tuntien suunnittelu

7. Syntymävuotesi

8. Minä vuonna olet valmistunut pianonsoitonopettajaksi?
Ilmoita vastaus muodossa: esim. 1996

9. Missä oppilaitoksessa/oppilaitoksissa olet opiskellut pianon instrumenttididaktiikkaa?

10. Millaisissa työtehtävissä olet toiminut valmistumisesi jälkeen ja kuinka pitkään? Oletko työskennellyt yksityisellä vai julkisella sektorilla, vai kenties yrittäjänä?

Paljon kiitoksia vastauksistasi!