Palautelomake - SCHOLAE FUTURUM 2016-2017

Osallistuja
Etunimi
Sukunimi
Oppilaitos/organisaatio

Ole ystävällinen ja täytä palautelomakkeelle rahoittajan edellyttämät demografiset tiedot:

Sukupuoli *

Minkä ikäinen olet? *

Mikä on äidinkielesi? *

Jos vastasit muu, mikä?

Missä maakunnassa työpaikkasi sijaitsee? *

Koulutuksen osa-alue, jolla ensisijaisesti työskentelet? *

Jos vastasit muu, mikä?

Missä tehtävässä työskentelet? *

Jos vastasit muu, mikä?

Kuinka pitkä kokemus sinulla on alasi tehtävistä? *

Ole ystävällinen ja arvioi SCHOLAE FUTURUM 2016-2017 -hankkeen koulutusta, johon osallistuit vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

SCHOLAE FUTURUM -hankkeen koulutus, johon osallistuit (Huom! sama lomake on käytössä kaikissa hankkeen koulutuksissa, joten valitse listasta juuri se koulutus, jota palautteesi tällä kerralla koskee.) *

Olitko tyytyväinen osallistumaasi koulutukseen suhteessa odotuksiisi? *

Perustelusi:

Arviosi koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta *
1=ei lainkaan tyytyväinen
2=jokseenkin tyytyväinen
3=kantani on neutraali
4=tyytyväinen
5=erittäin tyytyväinen
Koulutuksen sisältöjen ajankohtaisuus ja tarpeellisuus
Koulutuksessa käytettävät asiantuntijat/kouluttajat
Koulutuksessa käytetyt opetusmenetelmät
Koulutusmateriaali
Koulutuspaikka
Koulutukseen liittyvä tiedotus ja mediaympäristö

Kommenttisi

HUOM!
Opetushallitus kerää rahoittamissaan hankkeissa tilastotietoa koulutuksen laadusta. Ole ystävällinen ja vastaa arviosi mukaan seuraaviin laatua ja vaikuttavuutta koskeviin väittämiin. Jos koet kysymyksen irrelevanttina, voit valita neutraalin kannan.

Arviosi koulutuksen laadusta *
1=eri mieltä
2=jokseenkin eri mieltä
3=kantani on neutraali
4=jokseenkin samaa mieltä
5=samaa mieltä
Koulutuksen sisällöt olivat tärkeitä oman työn kannalta.
Koulutus antoi työvälineitä työyhteisön kehittämiseen.
Koulutuksen sisällöt vastasivat tavoitteita.
Koulutus toteutettiin vuorovaikutteisesti ja osallistavasti.
Koulutus innosti uudistamaan omaa tapaa työskennellä.
Kouluttajat olivat ammattitaitoisia.
Koulutuksen toteuttamistapa (esim. monimuoto-opetus) edesauttoi osallistumista.

Minkä kokonaisarvosanan annat koulutukselle asteikolla 1-5? *

Suosittelisin koulutusta kollegalleni *

Muuta palautetta koulutuksesta