Palautelomake tuomioistuimessa asioineelle asianomistajalle (uhri), hänen läheiselle ja todistajalle

Mielipiteesi palvelustamme on meille tärkeä.
Annathan palautetta vastaamalla kysymyksiin.

Tuomioistuin, jossa asioin: *

Olen *

Olen *

Vastaa seuraavien väittämien paikkansa pitävyyteen asteikolla 1-5 
(1 täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä)
1
2
3
4
5
En osaa vastata
Olin tietoinen asianomistajan/todistajan oikeuksista ja velvollisuuksista jo ennen RIKUsta saatua neuvontaa (esim. valtionvaroista maksettavat todistelukustannukset, vakuutus)
Sain riittävästi konkreettista apua ja neuvoja oikeustalolla
Saamallani avulla oli positiivista merkitystä tehtävästäni suoriutumisen kannalta
Olisin tarvinnut (enemmän) tukea ja neuvontaa jo ennen tuomioistuimeen saapumista
Sain ystävällistä palvelua
Oikeustalolla saamastani tuesta oli minulle hyötyä

Koin tehtäväni tuomioistuimessa (voit valita useamman vaihtoehdon)
Voit myös jättää vastaamatta kysymykseen, jos koet, että se ei kosketa sinua.

Jos olet rikoksen uhri tai muuten asianomistajan asemassa, käytitkö oikeusavustajaa oikeudenkäynnissä?

Haluatko antaa vielä vapaamuotoista palautetta?

Tutustu Rikosuhripäivystyksen tietosuojaselosteeseen.