Kokeile tätä! - 360 astetta lisää liiketoimintaa - yrityskysely
Hei yrittäjä! Oletko miettinyt kuinka saisit muita toimialoja mukaan liiketoimintasi kehittämiseen ja miten löytäisit uusia tuotteita tai saisit lisäarvoa jo olemassa oleviin tuotteisiisi? Missä sinä voisit verkostoitua eri toimialoihin? Kuinka luoda toimijaverkosto, joka pystyy yhdessä ratkaisemaan yrityskohtaisia ongelmia tai kehittämään vaikka kaupunkialueita?

Syksyllä 2016 käynnistynyt Kokeile tätä! -kehittämispolku (http://kokeiletata.karelia.fi) yhdistää luovat alat ja muut toimialat, ja sen pääpaino on monialaisissa tuotteissa, joiden ideat voivat tulla joko yrityskentältä tai vaikka kaupunkiseudun kehittämisestä. Projektin tärkein tavoite on edesauttaa uusien tuotteiden ja palveluiden syntymisessä. Hankkeessa mukana ovat Karelia-ammattikorkeakoulu, Josek Oy, KETI, PIKES ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

Tällä kyselyllä kartoitamme maakunnan yrittäjien toiveita ja tarpeita, joihin pyrimme hankkeen puitteissa vastaamaan mm. järjestämällä eri teemoilla tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa uudet ideat voivat saada tuulta purjeisiin. Kysely on avoinna perjantaihin 3.2.2017 saakka.

Vastaamalla kyselyyn otat ensimmäisen askeleen liiketoimintasi tai liikeideasi kehittämisessä. Kiitos vastauksestasi!

Hankkeesta, toimenpiteistä ja tulevista tapahtumista lisätietoa: http://kokeiletata.karelia.fi

1. Yhteystiedot:
Yhteystiedot tullaan taltioimaan hankkeen yhteystietorekisteriin ja niitä tullaan käyttämään hankkeen tiedottamiseen ja viestintään. Yhteystietoja ei tulla luovuttamaan kolmansille osapuolille.
Etunimi
Sukunimi
Yritys / Organisaatio
Matkapuhelin
Sähköposti

2. Miten tärkeäksi koet seuraavien aihealueiden kehittämisen liiketoiminnassasi?
1 = en tiedä / en osaa sanoa, 2 = ei ollenkaan tärkeä, 3 = vähän tärkeä, 4 = hyvin tärkeä, 5 = äärimmäisen tärkeä
1
2
3
4
5
Työvälineisiin liittyvä teknologiaosaaminen
-
Digitaalisen markkinoinnin osaaminen
-
Mittaaminen ja toiminnan tehostaminen
-
Toimitiloihin liittyvät ratkaisut
-
Verkostoituminen muiden toimialojen kanssa
-
Uusien asiakasryhmien tunnistaminen ja kohtaaminen
-

3. Lisätietoja aihealueista:
Voit halutessasi kertoa lisätietoja aihealueista, joiden kehittämiseen kaipaat apua. Aihealueita voi esimerkiksi olla yksittäiset teknologiat, ratkaisut tai tietty toimiala, jonka kanssa haluat aloittaa yhteistyön tai minne haluat kehittää uutta liiketoimintaa.

4. Merkitse sinua kiinnostavat aihealueet:
Kokeile tätä! -kehittämispolku tulee järjestämään useita "nopean kokeilun" tapahtumia erilaisista aihealueista. Tilaisuuksien tavoitteena on tiedonjakamisen lisäksi löytää uusia liikeideoita, tuotteita tai palveluita. Olemme laatineet listaa mahdollisista vuoden 2017 aihealueista ja järjestämme tilaisuuksia niihin kohdistuvan kysynnän mukaan. Voit myös kertoa aihealueista laajemmin kohdassa 6. Vapaa sana.

5. Mitä toiveita esittäisit liiketoimintasi kehittämistilaisuuksiin?
Esimerkiksi ajankohtaan, paikkaan, kestoon yms. liittyvät toiveet.

6. Vapaa sana & terveiset hankkeen toimijoille: