Kiitokset mielenkiinnostasi hankerahoitusseminaaria kohtaan!
Tilaisuus on nyt täynnä, joten uusia ilmoittautumisia ei voida ottaa.
Mikäli haluat tutustua tilaisuuden esityksiin myöhemmin, voit pyytää
linkkejä esityksiin sähköpostilla: johanna.lantto@ely-keskus.fi.