Asiakaspalautekysely

Hyvä asiakkaamme! Kerrottehan mielipiteenne hoidostamme/palvelustamme. Oliko hoitomme/palvelumme asianmukaista vai jäikö jokin asia epäselväksi?


1. Valitse yksikkö/toimipiste, jota palautteenne koskee:

Arviointiasteikko:
                                    

                                     Valitkaa se numero, joka kuvaa parhaiden teidän kokemuksianne.

2. Asiakastyytyväisyysväittämät:
5 = täysin samaa mieltä
4 = osittain samaa mieltä
3 = ei samaa eikä eri mieltä
2 = osittain eri mieltä
1= täysin eri mieltä
E = ei koske minua
Saamani hoito/palvelu oli hyvää
Henkilökunta kohteli minua hyvin
Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää
Hoitoani/palveluani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani
Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana

3. Toivomuksia ja huomioita:

Kiitos palautteestanne!