Asuntomessujen tonttihakemus
Huom! Tonttihakemuslomaketta ei saa välitallennettua, vaan hakemus on täytettävä yhdellä kerralla loppuun asti. Anomuksen lähettämisen jälkeen tulee näkyviin yhteenveto lomakkeen tiedoista, jonka voi tallentaa pdf-tiedostona.

1. HAKIJAN TIEDOT *
Nimi (henkilön tai yrityksen)
Syntymäaika tai Y-tunnus
Lähiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Ammatti ja työnantaja

 
Nimi (henkilön tai yrityksen)
Syntymäaika tai Y-tunnus
Lähiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Ammatti ja työnantaja

Alaikäisten lasten lukumäärä ja syntymävuodet (ei valintaperuste)

Jos kyseessä on ryhmärakentaminen, kaikkien henkilöiden vastaavat tiedot (Nimi, henkilö- tai y-tunnus, lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite, ammatti ja työnantaja

2. HAETTAVA TONTTI *
Haettavan tontin vaihtoehdot. Voit valita ensisijaisen tontin lisäksi 1-3 vaihtoehtoista tonttia. Usean tontin merkitseminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Messujärjestäjät pidättävät itsellään oikeuden tarjota hakijalle myös muita kuin hakemukseen merkittyjä tontteja. Tontinkäyttösuunnitelmat esitetään vain ensisijaiselle tontille.
Ensisijainen tontti, korttelinimi sekä kortteli- ja kiinteistötunnus
Toissijainen tontti, korttelinimi sekä kortteli- ja kiinteistötunnus
Kolmas tontti, korttelinimi sekä kortteli- ja kiinteistötunnus
Neljäs tontti, korttelinimi sekä kortteli- ja kiinteistötunnus
Lisätietoja (esim. syy tontin valintaan tai hakijalle tärkeät tontin ominaisuudet)

3. RAKENNUSHANKKEEN PERUSTIEDOT

Toteutustapa *

Talo tulee *

Talon lämmitysmuoto *

Laajuus *
Rakennuspinta-alan esittely
asunto (k-m²)
autosäilytys (m²)
vihertila (m²)
varasto/ulkorakennus (m²)
asuntojen lukumäärä (kpl)

Kustannusarvio *
(mahdollisia alennuksia tai oman työn hintaa alentavaa vaikutusta ei huomioida)
kustannusarvio euroina

Rakentamisen aloitusaika *
(muu aikataulu sopimuksen mukaan)
(kk/vvvv)

3.1 RAKENNE, MATERIAALI JA JÄRJESTELMÄT
Pääasiallinen runkorakenne ja materiaalit
Kerrosluku
Pääasialliset julkisivumateriaalit ja värit
Lämmitysjärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmä
Muuta

3.2 YKSITYISHAKIJA TÄYTTÄÄ Arvio oman työn osuudesta hankkeessa (työtehtävät, työaika-arvio)

3.3 YRITYSHAKIJA TÄYTTÄÄ Edellisen kauden liikevaihto euroina

3.4 RAKENNUSTEN JA PIHAN KESKEISET IDEAT JA SUUNNITTELUPERIAATTEET Lyhyt kuvaus suunnitteluperiaatteista

4. SUUNNITTELIJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

4.1 ARKKITEHTI/RAKENNUSSUUNNITTELIJA
Nimi
Yhteystiedot
Internet-sivut
Tutkinto
Tutkinnon suorituspaikka ja vuosi

Pääsuunnittelija

4.2 RAKENNESUUNNITTELIJA
Nimi
Yhteystiedot
Internet-sivut
Tutkinto
Tutkinnon suorituspaikka ja vuosi

Pääsuunnittelija

4.3 MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT, RAKENNUSLIIKKEET, LVIS-SUUNNITTELIJAT, LAITEVALMISTAJAT, PIHASUUNNITTELIJAT JA SISUSTAJAT (jos tiedossa)
Yritys/taho
Toimiala/Toiminnan luonne
Yritys/taho
Toimiala/Toiminnan luonne
Yritys/taho
Toimiala/Toiminnan luonne
Yritys/taho
Toimiala/Toiminnan luonne
Yritys/taho
Toimiala/Toiminnan luonne
Yritys/taho
Toimiala/Toiminnan luonne
Yritys/taho
Toimiala/Toiminnan luonne
Yritys/taho
Toimiala/Toiminnan luonne
Yritys/taho
Toimiala/Toiminnan luonne
Yritys/taho
Toimiala/Toiminnan luonne

5. HANKKEEN KIINNOSTAVUUS 5.1 KUINKA RAKENNUSHANKE ILMENTÄÄ KOUVOLAN ASUNTOMESSUILLE VALITTUJA TEEMOJA?

Kauniisti ikääntyvä *

Oma aika *

Bioneeri *

5.2 MIKÄ TEKEE HANKKEESTA ERITYISEN KIINNOSTAVAN NÄYTTELYKOHTEENA

5.3 LIITTYYKÖ HANKKEESEEN KOKEILUA, KEHITTÄMISTÄ, MAHDOLLISIA TUTKIMUSHANKKEITA TAI VASTAAVIA?

6. LIITTEET JA VAHVISTUKSET

LIITTEET

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet: (merkitse liitteiden oikeaan yläkulmaan liitenumero selvästi. Varmista että jokaisessa liitteessä on hakijan nimi.)
• Liite 1: Hankesuunnitelma. Sisältö: asemapiirustus, pohjapiirustus, leikkauspiirustus ja julkisivupiirustukset.
• Liite 2: Tontinkäyttö- ja alustava pihasuunitelma.
• Liite 3: Todistus rahoituksesta tai muu luotettava kuvaus projektin rahoituksesta (todistus tulee toimittaa tonttipäätösten jälkeen viimeistään kolmikantasopimuksen yhteydessä)
• Liite 4: Muut mahdolliset liitteet (3D –malli, vaihtoehtoiset havainnemallit, lisätiedot projektiin liittyvistä kehitysprojekteista tai aikeista. Jos hakemuksen tila on jossakin kohdassa loppunut kesken, voi asiaa jatkaa liitteenä.)

Hakemusta on mahdollista täydentää hakuajan puitteissa. *
Voit lisätä vastaukseesi yhden tai useamman tiedoston päätteeltäsi. Lisätäksesi tiedoston, klikkaa Selaa (Browse) ja valitse tiedosto halutusta sijainnista ja klikkaa Avaa (Open). Poistaaksesi tiedoston, klikkaa lomakkeella näkyvää roskakorikuvaketta.

VAHVISTUKSET *