Ehdota Vuoden lähiruokateko 2017 -palkinnon saajaa
Lähiruokatyöryhmän määritelmän mukaan lähiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa
raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta ja työllisyyttä.

Palkinnon saaja
- voi olla yksityinen henkilö, yritys tai yhteisö
- on raaka-aine tai tuotevalinnoillaan vaikuttanut kestävän kehityksen mukaisen toiminnan toteutumiseen ja/tai
- on hankintaratkaisuillaan tukenut alueellista työllisyyttä ja/tai
- on sanoillaan tai toiminnallaan merkittävästi tiedottanut lähiruoan merkityksistä
- toiminta tai toimintamalli on mahdollista ottaa käyttöön muuallakin (yleistettävyys)
- on ruokalistan suunnittelussa mahdollistanut lähiruoan kilpailukyvyn

1. Ehdotan palkinnon saajaksi *
täytä kenttään ehdotetun yrityksen tai henkilön nimi, yrityksen nettisivuosoite sekä konsepti kuvattuna lyhyesti

2. Ehdokkaan puhelinnumero *

3. Perustele edellä mainittuihin kriteereihin verraten, miksi juuri tämä taho teoillaan ansaitsisi
Vuoden lähiruokateko -tunnustuksen (kirjoita perustelut niin moneen kohtaan kuin mahdollista)
a) miten kyseinen taho on vaikuttanut raaka-aine tai tuotevalinnoillaan kestävän kehityksen mukaisen
toiminnan toteutumiseen

b) miten kyseinen taho on hankintaratkaisuillaan tukenut alueellista työllisyyttä
c) miten kyseinen taho on sanoillaan tai toiminnallaan tiedottanut lähiruoan merkityksistä
d) miten kyseisen tahon toiminta tai toimintamalli on yleistettävissä muualle
e) miten kyseinen taho on ruokalistan suunnittelussa mahdollistanut lähiruoan kilpailukyvyn

Lähetä mahdolliset liitteet sähköpostitse johanna.suni@messukeskus.com. Merkitse liitteisiin viitteeksi ehdokkaan nimi. Liitteitä ei palauteta, eivätkä ne ole pakollisia.

4. Yhteystietolomake
Ehdottajan yhteystiedot
Etunimi *
Sukunimi *
Yritys
Puhelinnumero *
Sähköposti *