OHJAAJAN PALAUTE TULEVAISUUSOHJAUKSEN TYÖKALUISTA
Kiitos osallistumisestasi tulevaisuustyökalujen testaukseen ja arviointiin!
 
Palautteesi auttaa meitä muokkaamaan työkaluja entistä paremmiksi.
Testiryhmään osallistuvien henkilöiden taustatiedot kerätään projektin raportointia varten.
 

Tulevaisuusohjauksen työkalut, joita testasit

Valitse kaikki käyttämäsi työkalut:

Muita, mitä?

Työkaluja testanneiden opiskelijoiden tai ohjattavien taustatiedot

Koulutusaste, jonka opintoihin testaus liittyi:

muu, mikä?

Osallistujien ikäjakauma:

Testiin osallistuneiden määrä:

Naiset:

Miehet:

Muu:

Osallistuiko testaamiseen maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, kuinka monta?

Koulutuksen tai ohjelman nimi, jossa työkaluja testattiin:

Palautteesi tulevaisuusohjauksen työkaluista

Miksi käytit työkaluja? Mitä halusit saada aikaan? Onnistuitko?

Mitä uutta tai erilaista työkalut tuovat omaan työhösi?

Millaisia tulevaisuuden pohdintoja kokeiluun osallistuneilla oli?

Millaisia kehitysehdotuksia tai toiveita sinulla on työkaluille?

Haluan sähköpostitse lisätietoa tulevaisuusohjauksesta ja
siihen liittyvistä tapahtumista:

Yhteystietosi arvontaa varten

Tietojasi käytetään ainoastaan arvontaan tai jos haluat lisätietoja
tulevaisuusohjauksesta ja tapahtumista. Arvomme Finnkinon
elokuvalippuja kuukausittain 31.7.2017 asti.

Etunimi
Sukunimi
Ammattinimike
Sähköposti
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka