Eläinsuojeluilmoitus

1. Päiväys *
Päivämäärä:

2. Ilmoittajan nimi *

3. Puhelinnumero *

4. Ilmoittajan asema/ suhde kohteena olevaan henkilöön *

5. Kohteena olevan eläimen omistajan nimi ja osoite *

6. Tarkka osoite missä eläin/ eläimet ovat *

7. Kunta *

8. Kuinka kauan epäkohtia on ilmennyt. Havaitsemispäivämäärä. *
Päivämäärä:

9. Ilmoituksen kohde *

10. Hyötyeläin, mikä

11. Hevonen, mikä?

12. Mikä pieneläin on kyseessä

13. Muu eläin, mikä

14. Arvio eläinten lukumäärästä *
Lukumäärä

15. Yksityiskohtainen kuvaus puutteista ja epäkohdista *
Esim. "Huono hoito" ei riitä. Tarvitaan kuvaus siitä, millä tavalla hoito on huonoa. "Eläintä ei ulkoiluteta riittävästi tai ei pidetä suojassa riittävästi" ei riitä. Tarvitaan tieto, kuinka usein ja pitkään ulkoilutetaan tai pidetään suojassa.

16. Epäkohdat *