Mentorointiohjelma henkilöstölle - Mentoring programme for personnel

Aktorin ilmoittautumislomake - Mentee profile


1. TAUSTATIEDOT - BACKGROUND INFORMATION
Nimi - Name
Korkeakoulu ja laitos tai yksikkö - School and department or unit
Nimike - Title
Sähköpostiosoite - Email
Puhelin - Phone
Syntymäaika - Date of birth

2. HISTORIATIEDOT - HISTORY
 • Koulutustausta ja lyhyt kuvaus työhistoriastasi
 • Education and short description of your work history

3. TEHTÄVÄT - TASK
 • Nykyiset työtehtävät ja vastuut sekä työskentelyaika tehtävässä
 • Current role and resposibilities and time in current role

4. AIEMPI KOKEMUS - PREVIOUS EXPERIENCE
 • Onko sinulla aikaisemmin ollut mentoria?
 • Have you ever had a mentor before?

5. VAHVUUTESI - STRENGTHS
 • Kolme tärkeintä vahvuusaluettasi
 • Three key strengths

6. KEHITYSALUEET - DEVELOPMENT NEEDS
 • Kolme tärkeintä kehittymisaluettasi
 • Three most important development areas

7. ODOTUKSET - EXPECTATIONS
 • Odotuksesi aktorina? Mitä haluaisit oppia mentoroinnin aikana? Mitä työ- asioita/teemoja/tilanteita haluaisit käsitellä omissa mentorointitapaamisissa? 
 • Your expectations as a mentee? What would you hope to get out of the process? What work issues / themes / situations you would like to deal with in a mentoring meetings?

8. FOKUSALUEET - FOCUS AREAS
 • Onko tässä joitain alueita, joihin haluaisit mentoroinnissa keskittyä?

   

 • Can you find here some focus areas you would like to develop through mentoring?

9. ODOTUKSET MENTORILLE - EXPECTATIONS FOR MENTOR
 • Millaisen mentorin haluaisit itsellesi? Mitä odotat mentorilta? Onko sinulla jo nyt tiedossasi ehdokasta/ehdokkaita. joita voisimme kysyä mentoriksi?
 • What kind of mentor would you prefer (eg. academic vs. business, senior vs. just a bit more experienced)? Do you already have a suitable person in mind who we could contact for being mentor?