Palautetta Maantieteen laitokselle ja Atlas ry:lle 2016-2017
Ensimmäiset kahdeksan kohtaa koskevat Maantieteen laitosta ja yhdeksännessä kentässä on mahdollista antaa palautetta myös Atlakselle. Muista niin risut kuin ruusutkin!

1. OPETUS
luennot, harjoitukset, harjoitustyöt, aikataulut, kurssien päällekkäisyydet niin aikatauluineen kuin sisältöineen, opintopisteet suhteessa työmäärään, englanninkielinen opetus, entä minkä koet turhaksi ja minkä erittäin tarpeelliseksi?

2. OPINTOJEN OHJAUS 
kandi- ja graduohjaus, gradupaja, HOPS, opintoneuvonta, harjoittelutuki

3. TENTIT
tenttimateriaalit (esim. kirjatentit), tenttien organisointi, tenttiakvaario?

4. ATK-ASIAT 
laitoksen nettisivut, weboodi, HOPS, mikroluokat, ohjelmistot, wiki, noppa

5. OPINTO-OPAS
kurssitiedot, ajantasaisuus, kurssien osaamistavoitteiden täyttyminen

6. TIEDONKULKU
opetushenkilökunnan vastaanottoajat, tavoitettavuus, palautteen anto ja käsittely

7. KANSAINVÄLISYYS, VAIHTOMAHDOLLISUUDET
kokemukset vaihtoon lähtemisen ja paluun helppoudesta ja vaikeudesta, vaihto-opiskelijoiden opiskelumahdollisuudet laitoksella

8. MUUTA
seminaarit ja muut tapahtumat vuoden varrella, koetko yhdenvertaisuutta ja ymmärtäväisyyttä, tiedätkö kenen puoleen kääntyä ja mitä tahansa muuta mieleesi tulee

9. ATLAS
tapahtumat, tiedonkulku, kiltatilat, Mantsa-lehti, kansainvälisyys, yhteisöllisyys, nettisivut, haalarimerkit ja kaikki muu, niin risut kuin ruusut!