Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen tulevaisuudessa - kuntalaiskysely
Kukoistava kotihoito –hanke on yksi hallituksen I&O (Ikäihmiset&Omaishoito) -kärkihankkeista, jonka päätavoitteena on vahvistaa ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista tukevia palveluja sekä luoda yhtenäinen kotihoidon malli koko Keski-Suomen maakuntaan.Tulevaisuuden sote-maakuntaa varten halutaan kuulla kuntalaisten näkemyksiä siitä, millaista on hyvä ja arvokas kotihoito. Mitä ikäihminen tarvitsee kotona pärjäämiseksi ja millä asioilla voidaan tukea omassa kodissa asumista?

Kyselyyn vastataan nimettömänä siten, että vastaajia ei voida tunnistaa jälkikäteen. Vastaa kysymyksiin valitsemalla sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto tai kirjoita vastaus.
Kyselyn täyttäminen vie aikaa max. 15 minuuttia.

Lisätietoja: hankkeen kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala p. 014-266 8101 tai e-mail: anne-mari.hakala@jkl.fi

1. Sukupuoli *

2. Ikä *

3. Vastaajan tausta *

4. Asuinkunta *
(Sivu 1 / 2)