Kysely työpaikoille rajun tulipalon vaikutuksista omaan toimintaan
Maanantaina 30.1.2017 tapahtui raju tulipalo Porissa Kaanaan teollisuuspuiston alueella. Tulipalo vaikutti monen yrityksen toimintaan lähialueella ja mahdollisesti myös muiden kauempana sijainneiden yritysten toimintaan välillisesti. Kyselyyn voivat vastata myös työpaikat, joiden toimintaan tulipalolla ei ollut vaikutuksia, koska osa kysymyksistä on yleisiä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n tekemässä kyselyssä pyritään kartoittamaan työpaikkojen toimintaa vaaratilanteessa ja sen jälkeen sekä mahdollisia myöhempiä vaikutuksia toimintaan. Kyselyn vastauksia hyödynnetään koulutuksissa, joiden avulla kehitetään työpaikkojen turvallisuusjohtamista. Kysely suljetaan 12.3.2017.

1. Onko työpaikkasi:

2. Mistä sait ensimmäiseksi tiedon vaarasta?

3. Häiritsikö vaaratilanne jollakin lailla teidän normaalia toimintaa kyseisenä päivänä?

4. Onko jokaisella teidän työntekijällä pääsy sulkemaan ilmanvaihto tarvittaessa?

5. Tietääkö teidän jokainen työntekijä, mistä ilmanvaihto suljetaan ja osaavatko he tehdä sen?

6. Häiritsikö Kaanaan teollisuuspuiston raju tulipalo teidän normaalia toimintaa tapahtumaviikolla?

7. Aiheuttiko tai aiheuttaako tulipalo teidän yrityksen toimintaan haasteita myöhemmin?

8. Onko vaaratilanne osoittanut, että teidän yrityksen toimintaohjeita tai valmiussuunnitelmaa vastaavien varalle, tulisi muuttaa?

9. Haluaisitteko lisätietoja tai koulutusta vastaavanlaisien tilanteiden varalle?

10. Mitä muita ajatuksia syntyi vaaratilanteesta, toiminnasta tilanteessa tai sen seurauksista?

11. Näiden tietojen täyttäminen on vapaaehtoista:
Sähköpostiosoite, jos haluat yhteenvedon kyselyn tuloksista.
Puhelinnumero, jos sinulle voi soittaa mahdollisten lisätietojen saamiseksi.