Porotalouden digitalisoituminen

Taustatiedot

1. Sukupuolesi?

2. Syntymävuotesi?

3. Oletko päätoiminen poronhoitaja?

4. Oletko paliskunnassasi luottamustehtävässä (hallituksen jäsen, työnjohtaja)?

5. Merkkipiirisi?

Porotyön digitalisoituminen

6. Mitä digitaalisia työvälineitä käytät työssäsi?

7. Seuraatko paliskuntasi pantaporojen liikkeitä keskimäärin

8. Käytätkö digitaalisia työkaluja (esimerkiksi karttaohjelmistoja tai toimisto-ohjelmia) työsi suunnitteluun?

9. Mitä lisäarvoa digitaaliset työvälineet ovat tuoneet porotyöhön? Vastaa seuraaviin väittämiin: *
1 - Täysin eri mieltä
2 - Eri mieltä
3 - En osaa sanoa
4 - Samaa mieltä
5 - Täysin samaa mieltä
Digitalisaatio tuo tehokkuutta porotyöhön
Digitalisaatio parantaa porotyön kannattavuutta
Digitalisaatio on tervetullut porotyöhön
Digitalisoituminen on parantanut porotyön houkuttelevuutta
Digitalisoituminen varmistaa osaltaan porotyön jatkuvuuden

10. Miten digitaaliset työvälineet ovat vaikuttaneet porotyöhön? Vastaa seuraaviin väittämiin: *
1 - Täysin eri mieltä
2 - Eri mieltä
3 - En osaa sanoa
4 - Samaa mieltä
5 - Täysin samaa mieltä
Digitaalisuus on helpottanut ettotyötä
Digitaalisuus on helpottanut työn suunnittelua
Digitaalisuus on helpottanut vasanmerkintää
Digitaalisuus on helpottanut tarharuokintaa
Digitaalisuus on helpottanut aitatöitä
Digitaalisuus on helpottanut petovahinkojen dokumentointia
Digitaalisuus on helpottanut kirjanpitoa
Muu, mikä?

11. Digitaalisten työvälineiden kehittyminen? Vastaa seuraaviin väittämiin: *
1 - Täysin eri mieltä
2 - Eri mieltä
3 - En osaa sanoa
4 - Samaa mieltä
5 - Täysin samaa mieltä
Digitaalisuus tulee helpottamaan ettotyötä
Digitaalisuus tulee helpottamaan porotyön suunnittelua
Digitaalisuus tulee helpottamaan vasanmerkintää
Digitaalisuus tulee helpottamaan tarharuokintaa
Digitaalisuus tulee helpottamaan aitatöitä
Digitaalisuus tulee helpottamaan petovahinkojen dokumentointia
Digitaalisuus tulee helpottamaan kirjanpitoa
Muu, mikä?

12. Digitaalisten työvälineiden osaamisen kehittämisen tarpeet. Vastaa seuraaviin väittämiin: *
1 - Täysin eri mieltä
2 - Eri mieltä
3 - En osaa sanoa
4 - Samaa mieltä
5 - Täysin samaa mieltä
Porotalouden digitaaliset työvälineet ovat vaikeita oppia
Porotalouden digitaalisiin työvälineisiin liittyvää koulutusta tulisi lisätä
Porotalouteen liittyviä koulutuksia järjestetään tarpeeksi

13. Millaista koulutusta olisi tarpeellista järjestää digitaalisten työvälineiden hyödyntämisen tehostamiseksi?