(Sivu 1 / 5)
Jatkoilmoitus - Fortsättningsanmälan
sekä musiikin perusteiden ilmoittautuminen

Ohjeita
 • Musiikin perustasolla (klassinen, kansanmusiikki tai rytmimusiikki), musiikkiopistossa ja aikuisosastolla opiskelevat täyttävät tämän lomakkeen
 • Valmennusryhmän tai vapaa osaston oppilaiden ei tarvitse täyttää tätä lomaketta koska opintojen jatkumisesta keskustellaan oman opettajan kanssa
 • MUISTA!!! Vain palauttamalla jatkoilmoituksen varaat itsellesi opiskelupaikan ensi lukuvuodeksi!
 • Varmistaaksesi jatkopaikkasi sinun tulee myös saada vuositutkinnosta tai kurssitutkinnosta vähintään arvosana 3 / 5.
 • Mikäli lopetat opintosi on myös tärkeää että täytät tämän lomakkeen!
 • Mikäli osoitetietosi tai puhelinnumerosi ovat muuttuneet vuoden aikana ilmoita siitä suoraan konservatorion toimistoon 8241312 tai 8241313 tai info@kpkonsa.fi

Ilmoitus tehtävä 1.5. mennessä

Instruktioner
 • Bara elever i grundundervisning i musik, musikinstitut, vuxenavdelningen fyller i denna blankett
 • Elever i förberedande instrumentgrupp eller i öppna avdelningen behöver inte fylla i denna blankett - fortsatta studier diskuteras med egna läraren
 • Kom ihåg! Bara genom att returnera fortsättningsanmälan försäkrar du dig en studieplats följande termin!
 • För att försäkra din studieplats behöver du få minst vitsordet 3/5 av årsexamen eller kursexamen.
 • I fall du avslutar dina studier är det speciellt viktigt att returnera denna blankett!
 • I fall din adress eller telefonnummer ändras meddela genast till kansliet 8241312, 8241313 eller info@kpkonsa.fi

Oppilaan nimi - Elevens namn *
Oppilaan tiedot (huom vain yhden oppilaan tiedot kerrallaan)
Sukunimi
Etunimi

Osasto - Avdelning

Kotikunta

YHTEYSTIEDOT

Yhteystietojen muutos - Ändrade kontaktuppgifter