PALAUTE PALVELUSTA JA HOIDOSTA
Pyydämme Sinua arvioimaan palvelu- ja hoitokokemusta tällä terveyskeskus-, sairaalakäynnillä- tai vastaanottokäynnillä.
Vastauksenne auttavat meitä kehittämään toimintaamme.

1. Käyntipäivämäärä tai kotiutumispäivämäärä
Päivämäärä: *

2. Palvelu- tai hoitoyksikkö, jossa olette asioineet

3. Palvelu- tai hoitoyksikköä koskevat väittämät
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei samaa, eikä eri mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ei koske minua
Saamani hoito/palvelu oli hyvää
Henkilökunta kohteli minua hyvin
Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana
Hoitoani/palvelujani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani
Saamani tieto palveluista/hoidosta oli ymmärrettävää
Läheisilleni annettiin mahdollisuus olla mukana hoidossani
Henkilökunta kohteli läheisiäni hyvin
Hoitoni/palveluni jatkui sujuvasti toisessa palvelu- tai hoitoyksikössä
Suosittelen tätä palvelu- tai hoitoyksikköä läheisilleni, jos he sitä tarvitsevat

4. Mikä vaikutti eniten kokemukseesi hoidosta ja palvelusta?

5. Haluan vastauksen palautteeseeni