Lohjan strategiaprosessi
Kyselyn tarkoituksena on selvittää Lohjan kasvustrategian 2013 - 2021 onnistumista tavoitteissaan. Kysely on suunnattu kuntalaisille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Kyselyn avulla haetaan lähtökohtia uuden strategian luomiselle.

1. Lohjan kaupungin kasvustrategiassa 2013-2021 on määritelty strategian arvot seuraavasti: Yrittäjäystävällisyys Kestävä kehitys Asukaslähtöisyys Avoimuus Taloudellisuus Ovatko arvot mielestäsi onnistuneita? 1-5 *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

2. Kuinka olisit muuttanut arvoja, jos ne eivät olleet mielestäsi onnistuneita?

3. Lohjan kaupungin kasvustrategiassa 2013-2021 on määritelty Lohjan visio seuraavasti: Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä. Lohja on sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä. Onko visio ollut mielestäsi onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

4. Kuinka olisit muuttanut visiota, jos se ei ollut mielestäsi onnistunut?

5. Lohjan kasvustrategia on jakautunut viiteen eri kärkeen, jotka ovat ohjannet kaupungin toimintaa valtuustokaudella. seuraavaksi arvioidaan kärkien osalta strategian onnistumista. Lohjan kasvustrategian kärjet ovat: Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Kärki 2 Tasapainoinen talous Kärki 3 Hyvät peruspalvelut Kärki 4 Laadukas ympäristö Kärki 5 Toimiva tietoyhteiskunta Onko kasvustrategian kärjet olleet mielestäsi onnistuneita? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

6. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Tavoitteet • väestö kasvaa 1 % vuodessa Onko tavoite onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä.
Täysin samaa mieltä.

7. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Tavoitteet • väestö kasvaa 1 % vuodessa Onko tavoite vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä.
Täysin samaa mieltä.

8. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Tavoitteet • työpaikkaomavaraisuusaste on yli 83 % Onko tavoite onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

9. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Tavoitteet • työpaikkaomavaraisuusaste on yli 83 % Onko tavoite vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä.
Täysin samaa mieltä.

10. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Tavoitteet • työpaikkojen määrä kasvaa Onko tavoite onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

11. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Tavoitteet • työpaikkojen määrä kasvaa Onko tavoite vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

12. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Tavoitteet Aluekeskus Lohja kasvaa myös kuntaliitosten myötä Onko tavoite onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

13. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Tavoitteet Aluekeskus Lohja kasvaa myös kuntaliitosten myötä. Onko tavoite vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

14. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Tavoitteet Taajamarata Lohjalle Onko tavoite onnistunut ? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

15. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Tavoitteet Taajamarata Lohjalle Onko tavoite vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

16. Miten mielestäsi kaupunki on onnistunut kärjen 1. tavoitteissa? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain amaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

17. Miten muuttaisit kärjen 1. tavoitteita?

18. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Aktiivinen maapolitiikka ja tehokas kaavoitus. Onko toimenpide onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

19. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Aktiivinen maapolitiikka ja tehokas kaavoitus. Onko toimenpide vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

20. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Tehokas markkinointi ja myönteinen viestintä. Onko toimenpide onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

21. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Tehokas markkinointi ja myönteinen viestintä. Onko toimenpide vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

22. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Tehokkaat yrityspalvelut. Onko toimenpide onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

23. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Tehokkaat yrityspalvelut. Onko toimenpide vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

24. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Kaivoksen kehittäminen matkailun kärkihankkeena. Onko toimenpide onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

25. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Kaivoksen kehittäminen matkailun kärkihankkeena. Onko toimenpide vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

26. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Taajamaratahankkeen edistäminen. Onko toimenpide onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

27. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Taajamaratahankkeen edistäminen. Onko toimenpide vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

28. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Paikallisten palvelujen ja tuotteiden hyödyntäminen. Onko toimenpide onnistunut? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

29. Kärki 1 Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle Toimenpiteet Paikallisten palvelujen ja tuotteiden hyödyntäminen. Onko toimenpide vielä ajankohtainen? *
1 Täysin eri mieltä.
2 Osittain eri mieltä.
3 Ei osaa sanoa.
4 Osittain samaa mieltä.
5 Täysin samaa mieltä.
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

30. Miten mielestäsi kaupunki on onnistunut Kärjen 1 toimenpiteissä? *
1 Täysin eri mieltä
2 Osittain eri mieltä
3 Ei osaa sanoa
4 Osittain samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä.
Täysin samaa mieltä.

31. Miten muuttaisit toimenpiteitä?

32. Oliko toimenpiteet oikeanlaisia suhteessa tavoitteisiin?
20% valmiina(Sivu 1 / 5)