Mathilda Wrede seminariet 15.06.2017
Du anmäler dig till Mathilda Wrede - seminariet 15.06.2016 om kultur och dess möjligheter inom det sociala området
Seminariet hålls på Forsthuset, Unionsgatan 40, seminariesal 4

Med * märkta frågorna är obligatoriska uppgifter

1. Förnamn *
Text

2. Efternamn *
Text

3. Organisation *
Text

4. E-post adress *
Text

5. Anmärkningar (t.ex. specialdieter)