YKSIN OSANA ELINKAARTA – KYSELY YKSIN ASUVILLE
Tämän Väestöliiton verkkokyselyn tavoitteena on selvittää yksin asumiseen liittyviä asioita ja ongelmia. Toivomme, että voisit kertoa meille vapaasti kokemuksistasi yksin asumisesta ja elämästäsi yleisemminkin vastaamalla oheisiin avoimiin kysymyksiin. Näitä tietoja käytetään hyväksi hankkeessa, jossa kartoitetaan yksinelämiseen liittyviä mahdollisia hyvinvointipuutteita. Yleisenä tavoitteena on edistää yksinelävien tasapuolista yhteiskuntapoliittista kohtelua suhteessa muihin ihmisryhmiin.

1. Miten koet yksinasumisen? Onko se toiveidesi mukaista vai haluaisitko mieluiten asua jollakin muulla tavalla?

2. Oletko asunut aiemmin yhdessä jonkun muun kuin vanhempiesi kanssa? Jos kyllä, kenen kanssa ja mihin tämä yhdessä asuminen (viimeksi) päättyi?

3. Mitkä ovat nykyisin sinun kannaltasi yksin asumisen suurimmat edut?

4. Mitkä ovat nykyisin sinun kannaltasi yksin asumisesta koituvat hankalimmat ongelmat?

5. Jos mieltäsi painaa jokin merkittävä ongelma, niin onko sinulla joku henkilö, jonka kanssa voit jakaa sen ja saada häneltä siihen henkistä tukea? Kuka on tämä henkilö?

6. Jos tarvitset jotakin konkreettista apua, niin kenen/keiden puoleen voit kääntyä näissä asioissa? Mihin tarvitset tällaista apua? Saatko häneltä/heiltä tavallisesti riittävästi apua?

7. Kaipaatko fyysistä tai seksuaalista läheisyyttä jonkun toisen ihmisen kanssa? Jos kyllä, oletko voinut sitä tyydyttää?

8. Koetko olevasi arvostettu ja suosittu muiden ihmisten parissa?

9. Oletko kokenut itsesi tasa-arvoiseksi verrattuna oman ikäluokkasi perheisiin? Millä tavoin sinua mahdollisesti kohdellaan yhteiskunnassa eri tavalla kuin perheellisiä?

10. Millä tavoin haluaisit muuttaa yksinasuvien asemaa ja kohtelua yhteiskunnassamme?

11. Oletko pelännyt jääväsi pidemmäksi aikaa yksin? Jos kyllä, miltä se on tuntunut?

12. Miten näet oman tulevaisuutesi? Millaisia unelmia sinulla on?

13. Sukupuolesi *

14. Ikäsi *
Vuotta

15. Kuinka kauan olet asunut yksin? *
Vuotta

16. Mitä mieltä olet tästä kyselystä?