TUTKIMUS PORIN KAUPUNGIN YHDYSKUNTATEKNISISTÄ PALVELUISTA JA TURVALLISUUDESTA 2017

1A. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne?
Erittäin hyvin
Melko hyvin
Ei hyvin eikä huonosti
Melko huonosti
Erittäin huonosti
En tunne asiaa
KATUJEN JA TEIDEN KUNTO JA PUHTAANAPITO
1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys
2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys
3 Asuinkatunne kunto (tasaisuus, kuopat, urat)
4 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto (tasaisuus, kuopat, urat)
5 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto (tasaisuus, kuopat, urat)
KATUJEN JA TEIDEN TALVIHOITO
6 Lumenauraus kadulla, jonka varrella asutte
7 Lumenauraus suuremmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla
8 Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä
9 Liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä (hiekoitus, suolaus)
10 Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla (hiekoitus, suolaus)