Uusien muskarilaisten ilmoittautumislomake

Anmälning av nya elever til musiklekisen
Ilmoita yhden lapsen tiedot kerrallaan!

Saat ilmoittautumisen jälkeen salasanan, millä pääset www.kpkonsa.fi sivulta katsomaan mihin ryhmään lapsesi joko pääsee tai on varasijalla.
Lukujärjestys ja ryhmäjaot ilmoitetaan 1.6. minkä jälkeen ilmoittautumislomake pistetään kesätauolle. Ryhmät täytetään ensin jatkavilla muskarilaisilla ja sitten uusilla. Kokonaan uusia ryhmiä perustetaan tarvittaessa.
Opetus alkaa ma 21.8.
Ensi lukuvuonna muskarin hinta on yhdeltä lapselta 98€/lukukausi.

Jos toivotte eri-ikäisiä sisaruksia samaan ryhmään, ilmoittakaa siitä Lisätietoja-palkissa. Kaikissa toimipisteissä on tarjolla Napero-ikäisten sisarusryhmiä! Leikki-ikäisille on myös mahdollista järjestää paikkoja eri-ikäisten sisarusten ryhmistä tarvittaessa


Valitse palkista lapsellesi sopivin ryhmä. Aamuryhmät kokoontuvat ennen klo 12, Iltapäiväryhmät n. Klo 13-15.30 välillä ja Iltaryhmät klo 15.30 eteenpäin.

Ilmoittaudun / anmälning till *

Lapsen syntymävuosi *

Lapsen syntymäkuukausi *

Yhteystiedot
Lapsen sukunimi / Barnets efternamn *
Lapsen etunimi / Barnets förnamn *
Huoltajan nimi / Förmyndarens namn
Huoltajan puh. / Förmyndarens tel.
Lähiosoite / Näradress
Postinumero / Postnummer
Postitoimipaikka / Postanstalt
muu puhelinnumero (kenen numero) /annan telef. (vems nummer)
Sähköpostiosoite / e-post
Kotikunta / Hemkommun

Toivomuksia, kysymyksiä tai lisätietoja opettajalle / Önskningar, frågor eller tilläggsinformation åt läraren