TUTKIMUS TURUN YHDYSKUNTATEKNISISTÄ PALVELUISTA 2017

ALUE

Missä Turun osassa asutte?
Katsokaa alue alla olevasta kartasta, saatekirjeestä tai avaa linkki tarkempaan karttaan

.
 .