Talouspetoksia arkipäivässä
Tämä avoin kysely kartoittaa yrityksissä ja muissa yhteisöissä tapahtuneita väärinkäytöksiä, joissa on tavoiteltu perusteettomasti rahaa, omaisuutta, maksujen välttämistä tai palveluksia. Niihin liittyy usein petos, asian salaaminen sekä luottamuksen rikkominen. Usein näitä tapahtumia ei ilmoiteta viranomaisille, koska ne ovat kiusallisia tai "vähäpätöisiä".

Voitte kertoa havaitsemistanne tai muilta kuulluista tapahtumista vapaasti kertomuksen muodossa. Lisäksi voitte halutessanne vastata yksityiskohtaisempiin "rasti ruutuun" -kysymyksiin.

Kerätyt tapahtumat koostetaan nimettöminä ja tunnistamattomina tutkimus- ja opetusmateriaaliksi. Vastaajat ja tapahtumapaikat pysyvät täysin anonyymeinä, eikä tapahtumien perusteella ryhdytä toimenpiteisiin, jotka kohdistuisivat kerrottuihin tapahtumiin

Tutkimuksen kannalta myös pienet väärinkäytökset ovat mielenkiintoisia. Aineiston perusteella voidaan kehittää uusia keinoja niiden havainnointiin ja välttämiseen sekä ohjeistusta käytännön jatkotoimenpiteisiin.


Halutessanne kertoa useita erillisiä tapahtumia voitte täyttää lomakkeen uudelleen lähettämisen jälkeen.


Lisätietoja: professori Annukka Jokipii, Vaasan yliopisto. Email: annukka.jokipii@uva.fi


1. Tässä voit kertoa tapahtuneesta väärinkäytöksestä. Tekstin pituutta ei ole rajoitettu.

Tämän kysymyksen jälkeen esitämme tarkempia kysymyksiä, mutta jos et halua niihin vastata, paina sivun lopussa olevaa "seuraava" -näppäintä.Viimeisellä sivulla on "Lähetä" -näppäin, jota tulee painaa että tekstisi tallentuu.