Ilmoittautuminen NCCPR-konferenssin työryhmään "Understanding quality"
Viimeistään 15.8.2017


Anmälan till temadiskussionen ”Understanding quality”.
Senast den 15. augusti.
Lisätietoja/ytterligare information: erityisasiantuntija/ specialsakkunnig paula.karhunen@taike.fi

1. Osallistun Pohjoismaisen kulttuuripolitiikan tutkijoiden konferenssin erillisohjelmaan "Understanding Quality" perjantaina 25.8.2017 klo 9 - 11
Paikka: Taike, Hakaniemenranta 6

Jag deltar i temadiskussionen ”Understanding quality” fredagen den 25.8.2017 kl. 9-11 Plats: Taike, Hagnäskajen 6
Etunimi/Förnamn
Sukunimi/Efternamn
Sähköposti/E-post
Organisaatio/Organisation

2. Osallistun myös muuhun NCCPR 2017 ohjelmaan

Jag deltar även i övrigt program för NCCPR 2017