Talousveden juoksuttamistottumuskysely kuluttajille
Tällä kyselyllä selvitetään vedenkäyttäjien tottumuksia veden juoksuttamisessa. Kysely liittyy hankkeeseen, jossa selvitetään talousveden laadun muuttumista kiinteistöissä. Aiheesta tehdään diplomityö. Lisätiedot meri.sipila@aalto.fi.

1. Juoksutatteko vettä hanasta ennen kuin otatte sitä juomiseen tai ruuanlaittoon? *

2. Kuinka paljon juoksutatte vettä yleensä silloin kun juoksutatte (ennen juomista tai ruuanlaittoa)? *
Valitse lähimpänä oikeaa oleva vaihtoehto.

3. Miksi juoksutatte vettä, jos juoksutatte? *
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto

4. Sukupuoli

5. Ikä

6. Korkein suorittamanne tutkinto?

7. Olen töissä vesihuoltoalalla tai olen opiskellut alaa