Svaren på förfrågan används för idéer och planering i anknytning till skolornas temavecka.
Vi kan publicera citat ur svaren utan att nämna namn eller postadresser
i marknadsföringsmaterial för Arkea och Food & Fun –evenemanget.


Bland alla svar lottar vi ut 1x4 menykort
för årets Food & Fun –evenemang (värde sammanlagt 208 €)
och 2x2 Flow Park –inträdesbiljettpaket (värde 50 €/paket).

1. Uppgifter om den som besvarar frågårna
Förnamn
Efternamn
Ålder
E-post

2. Beskriv hur du tycker att en portion skolmat kommer att se ut om 50 år.

3. Du kan också skicka en bild som du tagit själv eller en teckning som föreställer framtidens skolmat.